NVidia GeForce G 103M driver download miễn phí (ver. 197.­45 WHQL)

Ở trang này, bạn có thể download miễn phí NVidia GeForce G 103M driver cho Video.

NVidia GeForce G 103M (ver. 197.­45 WHQL) LZMA BCJ SELF-EXTRACTING phát hành 2010.04.13.

File được download 13 lần và được xem 9814 lần.

Loại Video
Hãng NVidia
Thiết bị GeForce G 103M
Hệ điều hành Windows XP 64-bit
Phiên bản 197.­45 WHQL
Kích thước file 126.28 Mb
Loại file LZMA BCJ SELF-EXTRACTING
Phát hành 2010.04.13
Tìm kiếm & Download

Chúng tôi sẽ tìm kiếm NVidia GeForce G 103M driver và chuẩn bị link để download

Đang tìm kiếm...
Driver for NVidia GeForce G 103M Fixed a problem that caused occasional red flashes in XVideo frames.­ Added official support for xserver 1.­8.­ The -ignoreABI option is no longer required with this version of the server.­ Updated the "Supported NVIDIA GPU Products" list to include various supported GPUs that were missing previously.­

Driver Video NVidia GeForce G 103M phổ biến:

Driver NVidia Video phổ biến: